Kaçırılan Savaşlar İçin Cezalar

Klanınız İlerlemelerde kaçırılan savaşlar için ceza alırsa Endüstriyel Kaynak kaybedebilir.

Klan, İlerlemelerde kaçırılan bir savaş için bir uyarı alır. Birkaç uyarıdan sonra klana ceza verilir ve Endüstriyel Kaynak çekilir. Sadece gözden geçirme dönemi adı verilen belirli bir zaman diliminde kaçırılan savaşlar dikkate alınır.

Gözden Geçirme Dönemi: 7 gün

Gözden Geçirme Döneminde Kaçırılan Savaş Sayısı Ceza
1 Uyarı
2 Uyarı
3 ve sonraki her kaçırılan savaş için İlerleme bonusunun %100’ü

Endüstriyel Kaynak çekimi Kale Deposunda eksi bakiyeye sebep olabilir. Bu durumda klanınız şu işlemleri yapamaz:

  • Sürekli Etkili Yedekleri etkinleştiremez
  • İlerlemelere katılamaz

Klanınızın içinde en az  0 olana kadar depoya ikmal yapması gerekir. Endüstriyel Kaynak kazanmak için klan üyeleriniz Çatışmalara katılabilir, lejyoner olup diğer klan müfrezelerine katılarak Çatışma ve İlerleme savaşlarına katılabilir.